กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:40:58