ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดยาง

หมู่ 3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

E-mail : bky@chaiyaphum1.go.th

Facebook Page : https://www.facebook.com/Bankudyangschool

โทร 098 - 5858572 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)