การแข่งขันกีฬากลุ่มตำบลตลาดแร้ง ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านกุดยาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตลาดแร้งเกมส์ ปี 2562 สรุปผลการแข่งขันในระดับประถมและระดับปฐมวัย ดังนี้🥇 ชนะเลิศ เปตองชาย🥇 ชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตร ชาย ป.4-6🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอลชาย 7 คน🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปรักตระกร้อชาย🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 วิ่ง 400 เมตร ชาย🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร หญิง🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 4x100 เมตร หญิง🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร ชาย🥉 รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร หญิง🥉 รองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑารวม ระดับประถม🥉 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ขว้างบอลหญิงอนุบาล🥉 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วม เทเบิลเทนนิส ชาย-หญิง
วันที่โพสต์: 18 เม.ย. 2020, 3:36:30